Intrat în vigoare la 2 mai 2020

Misiunea noastră este de a conecta agricultorii la informații relevante, pentru a le permite acestora să fie mai productivi și să aibă mai mult succes. Serviciile noastre sunt create pentru a le permite utilizatorilor noștri să se conecteze la știri globale actuale și corecte, să fie notificați de schimbări importante de prețuri sau alertați dacă un eveniment are un mare impact în comercializarea produselor sau serviciilor lor.

1. Introducere

1.1 Contract

Sunteți de acord că, făcând clic pe „Creează un cont”, „Aderați la SmartAgri”, „Înscrieți-vă” sau similar, accesând sau utilizând serviciile noastre (descrise mai jos), sunteți de acord să deveniți parte a unui contract cu obligații juridice cu SmartAgri (chiar dacă utilizați serviciile noastre în numele unei companii). Dacă nu acceptați acest contract („Contract” sau „Acordul utilizatorului”), nu faceți clic pe „Creează un cont” (sau similar) și nu accesați sau utilizați în alt mod Serviciile noastre. Dacă doriți să reziliați acest contract, puteți proceda astfel în orice moment închizându-vă contul și nemaiaccesând sau nemaiutilizând serviciile noastre.

Servicii

Prezentul Contract se aplică pentru SmartAgri.ro, aplicațiilor cu marca SmartAgri și altor servicii menționate ca fiind oferite în condițiile prezentului Contract („Servicii”), inclusiv colectarea în afara site-ului de date pentru aceste Servicii, precum reclamele noastre. Utilizatorii înregistrați ai serviciilor noastre sunt „Membri”, iar utilizatorii neînregistrați sunt „Vizitatori”.

SmartAgri

Încheiați prezentul Contract cu SmartAgri (denumit și prin diverse forme gramaticale ale pronumelui „noi”). Utilizăm termenul „țări desemnate” pentru a desemna țările din Uniunea Europeană (UE), Spațiul Economic European (SEE) și Elveția. Dacă sunteți rezident în țările desemnate, deveniți parte a acestui contract cu SmartAgri Ireland Unlimited Company („SmartAgri Ireland”), iar SmartAgri Ireland va fi controlorul datelor dvs. personale furnizate către, colectate de către sau pentru sau procesate în legătură cu serviciile noastre. În calitate de Vizitator sau de Membru al serviciilor noastre, colectarea, utilizarea și partajarea datelor dvs. personale face obiectul prezentei Politici de confidențialitate (care include Politica referitoare la cookie și alte documente menționate în această Politică de confidențialitate) și al actualizărilor.

1.2 Membri și Vizitatori

Când vă înregistrați și aderați la serviciul SmartAgri deveniți Membru. Dacă ați ales să nu vă înscrieți la Serviciile noastre, puteți accesa anumite funcționalități ca Vizitator.

1.3 Modificare

Este posibil ca, ocazional, să modificăm prezentul Contract, Politica SmartAgri de confidențialitate și Politica SmartAgri referitoare la modulele cookie. În cazul aducerii de modificări materiale la acesta, vă vom notifica prin intermediul Serviciilor noastre sau prin alte mijloace pentru a vă oferi posibilitatea de a analiza modificările înainte de intrarea acestora în vigoare. Suntem de acord că modificările nu pot fi retroactive. Dacă aveți obiecții în legătură cu oricare din aceste modificări, vă puteți închide contul. Prin utilizarea în continuare a Serviciilor noastre după publicarea sau trimiterea unei notificări cu privire la modificările aduse de noi prezentelor prevederi vă declarați acordul cu prevederile actualizate de la data intrării în vigoare a acestora.

2. Obligații

2.1 Eligibilitatea pentru servicii

Serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoane mai mici de 16 ani. Pentru a utiliza serviciile, sunteți de acord că: (1) trebuie să aveți „ vârsta minimă ” (descrisă mai jos) sau mai în vârstă; (2) veți avea un singur cont SmartAgri, care trebuie să fie pe numele dvs. real; și (3) nu vă aflați sub incidența unei restricții SmartAgri de utilizare a serviciilor. Crearea unui cont cu informații false constituie o încălcare a prevederilor noastre, inclusiv crearea de conturi înregistrate în numele altora sau a persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Prin „Vârstă minimă” se înțelege vârsta de 16 ani. Totuși. dacă legea impune să fiți mai în vârstă pentru ca SmartAgri să vă furnizeze în mod legal Serviciile fără acord parental (inclusiv utilizarea datelor dvs. personale), atunci Vârsta minimă este această vârstă mai înaintată.

2.2 Contul dvs.

Membrii sunt deținători de conturi. Sunteți de acord: (1) să utilizați o parolă puternică, pe care să nu o divulgați; (2) să nu transferați nicio parte a contului dvs. (de ex., contacte) și (3) să respectați legea și lista noastră cu recomandări și interdicții. Vă asumați responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă cu contul dvs., dacă nu-l închideți sau raportați utilizarea abuzivă.

2.3. Plata

Dacă achiziționați oricare dintre Serviciile noastre cu plată („Servicii Premium”), sunteți de acord să ne achitați tarifele și taxele aplicabile. Neplata acestor tarife va determina încetarea Serviciilor dvs. plătite. De asemenea, sunteți de acord cu următoarele: Achiziționarea dvs. poate presupune taxe pentru schimburile valutare sau prețuri diferite, pe baza localizării (de exemplu, ratele de schimb valutar). Dacă achiziționați un abonament, instrumentul dvs. de plată va fi debitat automat la începutul fiecărei perioade de abonament cu taxele și tarifele aplicabile pentru perioada respectivă. Pentru a evita costurile viitoare, anulați abonamentul înainte de data reînnoirii, utilizând documentația oferite de magazinul de aplicații de unde ați achiziționat respectivul abonament. Toate achizițiile de Servicii pe care le efectuați fac obiectul politicii de rambursare Apple sau politicii de rambursare Google Play. Veți primi o chitanță prin intermediul magazinului de aplicații.

2.4. Notificări și mesaje

Sunteți de acord să vă furnizăm notificări și mesaje în următoarele moduri: (1) în cadrul Serviciului sau (2) trimise utilizând informațiile de contact pe care ni le-ați furnizat (de ex., e-mail, număr de telefon mobil). Sunteți de acord să vă asigurați că informațiile dvs. de contact sunt actualizate. Examinați setările pentru a gestiona mesajele pe care le primiți de la noi.

2.5 Distribuire

Serviciile noastre permit trimiterea mesajelor și distribuirea informațiilor în multe moduri, cum ar fi profilul dvs., articole, linkuri la articole noi, mesaje normale, emailuri, notificări de tip "push". Nu suntem obligați să publicăm informații sau conținut pe Serviciul nostru și le putem elimina cu sau fără notificare.

3. Drepturi și limitări

3.1. Disponibilitatea Serviciului

Putem modifica, suspenda sau întrerupe oricare din Serviciile noastre. De asemenea, este posibil să ne modificăm prețurile în mod prospectiv, cu o notificare rezonabilă, în măsura permisă de lege. SmartAgri nu este un serviciu de stocare. Acceptați că nu avem obligația de a stoca, păstra sau a vă trimite o copie a oricărui conținut sau informații pe care dvs. sau alte persoane le furnizați, exceptând în măsura impusă de legea aplicabilă și așa cum este stipulat în Politica SmartAgri de confidențialitate.

3.2 Limite

SmartAgri își rezervă dreptul de a limita utilizarea de către dvs. a serviciilor. SmartAgri își rezervă dreptul de a restricționa, suspenda sau închide contul dvs. dacă încălcați acest Contract sau legea sau utilizați abuziv Serviciile.

3.3 Drepturi de proprietate intelectuală

SmartAgri își rezervă toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Serviciilor. Mărcile comerciale și siglele utilizate în legătură cu Serviciile sunt mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. SmartAgri, siglele „in” și alte mărci comerciale, mărci de servicii, grafică și sigle utilizate pentru Serviciile noastre sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale SmartAgri.

3.4 Procesare automată

Utilizăm informațiile și datele pe care ni le furnizați și pe care le avem despre membri pentru a vă putea notifica atunci când avem știri importante sau putem să vă oferim informații mai relevante.

4. Exonerare și limitarea răspunderii

4.1. Absența garanției

SmartAgri ȘI AFILIAȚII SĂI NU DECLARĂ ȘI NU GARANTEAZĂ CU PRIVIRE LA SERVICII, INCLUSIV DECLARAȚII, CĂ SERVICIILE NU VOR PREZENTA ÎNTRERUPERI ȘI ERORI ȘI VA FURNIZA SERVICIILE (INCLUSIV CONȚINUTUL ȘI INFORMAȚIILE) CA ATARE ȘI ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, SmartAgri ȘI AFILIAȚII SĂI NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO GARANȚIE STATUTARĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV ORICE GARANȚII IMPLICITE DE TITLU, ACURATEȚEA DATELOR, NON-INTERFERENȚĂ, VANDABILITATE SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

4.2. Excluderea răspunderii

ÎN LIMITA MAXIMĂ PREVĂZUTĂ DE LEGE (ȘI DACĂ SmartAgri NU A ÎNCHEIAT UN ACORD SCRIS SEPARAT CARE ANULEAZĂ ACEST CONTRACT), SmartAgri, INCLUSIV AFILIAȚII SĂI, NU VA FI RESPONSABIL, ÎN CONDIȚIILE PREZENTULUI CONTRACT, PENTRU PIERDERI DE PROFIT SAU PIERDERI DE OPORTUNITĂȚI DE AFACERI, REPUTAȚIE (DE EX., DECLARAȚII OFENSATOARE SAU DEFĂIMĂTOARE), PIERDERI DE DATE (DE EX., LIPSA FUNCȚIONĂRII SAU PIERDEREA, UTILIZAREA SAU MODIFICĂRI ALE INFORMAȚIILOR SAU CONȚINUTULUI DVS.) SAU ALTE DAUNE INDIRECTE, PE CALE DE CONSECINȚĂ, SPECIALE SAU PUNITIVE. SmartAgri ȘI AFILIAȚII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI FAȚĂ DE DVS. ÎN CONDIȚIILE PREZENTULUI CONTRACT PENTRU NICIO SUMĂ CARE DEPĂȘEȘTE (A) SUMELE TOTALE PLĂTITE SAU PLĂTIBILE DE DVS. CĂTRE SmartAgri PENTRU SERVICII PE DURATA TERMENULUI ACESTUI CONTRACT, DACĂ EXISTĂ, SAU (B) 1000 USD.

4.3 Fundamentul relației comerciale; excluderi

Limitările răspunderii din prezenta Secțiune 4 reprezintă fundamentul relației comerciale dintre dvs. și SmartAgri și se aplică tuturor pretențiilor de responsabilitate (de exemplu, garanție, prejudiciu, neglijență, contract, legislație), chiar dacă SmartAgri sau afiliații săi au fost informați despre posibilitatea unei asemenea daune, precum și în cazul în care aceste căi legale nu servesc scopului lor esențial. Aceste limitări ale răspunderii nu se aplică răspunderii pentru deces sau vătămare corporală sau pentru fraudă, neglijență grosolană sau conduită ilicită intenționată, sau în cazurile în care a fost încălcată o obligație materială, obligație prin care se formează o cerință obligatorie pentru furnizarea de către noi a serviciilor și pe care vă puteți baza în mod rezonabil, dar numai în măsura în care daunele au fost provocate direct de această încălcare și erau previzibile la data încheierii contactului și în măsura în care sunt specifice conpului contractului.

5. Reziliere

Atât dvs., cât și SmartAgri puteți rezilia oricând prezentul contract, cu notificare către cealaltă parte. La reziliere, pierdeți dreptul de a accesa sau utiliza Serviciile. Următoarele aspecte vor rămâne valabile după reziliere: Drepturile noastre de a utiliza și divulga feedbackul dvs.; Drepturile membrilor și/sau ale vizitatorilor de a redistribui mai departe conținutul și informațiile pe care le-ați distribuit prin intermediul Serviciilor; Secțiunile 4, 6, 7 și 8.2 ale prezentului Contract; Orice sume datorate de oricare din părți înainte de reziliere rămân datorate după reziliere. Puteți accesa Centrul nostru de asistență pentru a vă închide contul.

6. Legislația aplicabilă și stingerea conflictelor

Această secțiune nu vă va priva de nicio protecție obligatorie a consumatorului pe care o aveți în virtutea dreptului țării în care direcționăm serviciile spre dvs., unde aveți reședința obișnuită.

Dacă locuiți în țările desemnateUtilizăm termenul „țări desemnate” pentru a desemna țările din Uniunea Europeană (UE), Spațiul Economic European (SEE) și Elveția.:

Dvs. și SmartAgri sunteți de acord că legislația Irlandei, excluzând regulile conflictului de legi, va reglementa exclusiv orice dispută referitoare la prezentul Contract și/sau Serviciile. Dvs. și SmartAgri Ireland sunteți de acord că reclamațiile și disputele pot fi reglementate numai în Dublin, Irlanda, și fiecare acceptă jurisdicția personală a instanțelor de judecată din Dublin, Irlanda.

Pentru persoanele din afara țărilor desemnate, inclusiv cele care locuiesc în afara Statelor Unite:

Dvs. și SmartAgri sunteți de acord că legile Statului California, S.U.A., excluzând regulile conflictului de legi, vor reglementa exclusiv orice dispută privind prezentul Contract și/sau serviciile. Dvs. și SmartAgri sunteți de acord că toate reclamațiile și disputele pot fi reglementate numai de instanțele de judecată federale sau statale din Santa Clara County, California, SUA, iar dvs. și SmartAgri acceptați fiecare jurisdicția personală în aceste instanțe de judecată.

7. Condiții generale

Dacă o instanță de judecată cu autoritate asupra acestui Contract constată că orice parte a sa nu este aplicabilă, dvs. și noi acceptăm că instanța de judecată trebuie să modifice prevederile pentru a face acea parte aplicabilă, menținându-și intenția. În cazul în care instanța de judecată nu poate face acest lucru, dvs. și noi acceptăm să solicităm instanței de judecată să elimine acea parte inaplicabilă și să pună în vigoare restul acestui Contract. Prezentul Contract (inclusiv prevederile suplimentare care pot fi furnizate de noi când interacționați cu o funcționalitate a Serviciului) este singurul acord dintre noi referitor la Servicii și înlătură toate acordurile anterioare pentru Servicii. Dacă noi nu acționăm pentru sancționarea unei încălcări a prezentului Contract, aceasta nu înseamnă că SmartAgri a renunțat la dreptul său de a aplica acest Contract. Nu puteți cesiona sau transfera prezentul Contract (sau calitatea dvs. de membru sau utilizarea Serviciilor) niciunei persoane, fără consimțământul nostru. Totuși, acceptați că SmartAgri poate cesiona prezentul Contract afiliaților săi sau unei părți care îl cumpără, fără consimțământul dvs. Nu există terți beneficiari ai prezentului Contract. Acceptați că singura modalitatea de a ne trimite o notificare juridică este la adresa furnizată în Secțiunea 10.

8. Indicații și interdicții SmartAgri

8.1. Indicații

Acceptați că veți:

Respecta toate legile aplicabile, inclusiv, fără limitare, legislația privind protecția vieții private, legislația privind proprietatea intelectuală, legile anti-spam, legile privind controlul exporturilor, legislația fiscală și cerințele de reglementare; Furniza informații corecte și le veți păstra actualizate; Utiliza numele dvs. real pe profilul dvs. și veți Utiliza Serviciile într-un mod profesional.

8.2. Interdicții

Acceptați că

nu

veți:

1. Crea o identitate falsă pe SmartAgri, nu vă veți reprezenta eronat identitatea, nu veți crea un profil membru pentru altcineva decât dvs. (o persoană reală) și nu veți utiliza sau încerca să utilizați contul altei persoane;

2. Dezvolta, oferi asistență sau utiliza aplicații software, dispozitive, pe, roboți sau orice alte mijloace sau procese (inclusiv programe de tip crawler, inserturi de browser și programe de completare sau orice alte tehnologii) pentru a copia Serviciile sau profilurile și alte date din Servicii;

3. Ignora orice caracteristică de securitate sau ocoli orice controale de acces sau limite de utilizare ale serviciului (precum limite ale căutărilor după cuvinte-cheie sau vizualizări de profil);

4. Copia, utiliza, divulga sau distribui orice informație obținută din Servicii, fie direct sau prin intermediul terților (cum ar fi motoarele de căutare), fără consimțământul SmartAgri;

5. Divulga informații pe care nu aveți dreptul să le divulgați (cum ar fi informații confidențiale ale altor persoane (inclusiv ale angajatorului dvs.));

6. Încălca drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane, inclusiv drepturi de autor, brevete, mărci comerciale, secrete comerciale sau alte drepturi de proprietate. De exemplu, nu copiați sau distribuiți (exceptând prin funcțiile de distribuire disponibile) anunțurile sau alt conținut aparținând altor persoane fără permisiunea acestora, care ar putea fi acordată prin publicarea sub o licență Creative Commons;

7. Încălca drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale SmartAgri, inclusiv, dar fără limitare, (i) copierea sau distribuirea fișierelor noastre video de învățare sau alte materiale sau (ii) copierea sau distribuirea tehnologiei noastre, exceptând cazul când se află sub o licență open source; (iii) utilizarea cuvântului „SmartAgri” sau a siglelor noastre în orice nume de firmă, e-mail, sau URL cu excepția situațiilor prevăzute în Liniile directoare privind utilizarea mărcii;

8. Publica nimic care conține viruși, viermi, sau orice alt cod dăunător.

9. Face inginerie inversă, decompila, dezasambla, descifra sau încerca în vreun alt mod să derivați codul sursă pentru Servicii sau tehnologia care nu este sursă deschisă;

10. Implica sau afirma că sunteți afiliat sau recomandat de SmartAgri, fără consimțământul nostru expres (de exemplu, vă prezentați drept formator acreditat al SmartAgri);

11. Închiria, împrumuta, comercializa, vinde/revinde sau valorifica în alt mod serviciile sau date corelate sau accesul la acestea, fără acordul SmartAgri;

12. Crea deep-linkuri către Serviciile noastre în orice alt scop decât promovarea profilului dvs. sau a unui Grup din Serviciile noastre, fără consimțământul SmartAgri;

13. Utiliza programe robot sau alte metode automate pentru a accesa Serviciile, a adăuga sau a descărca contacte, a trimite sau a redirecționa mesaje;

14. Monitoriza disponibilitatea Serviciilor, performanța sau funcționalitatea, în orice scopuri concurențiale;

15. Face operații de „framing”, „mirroring” sau simula în alt mod aspectul sau funcțiile Serviciilor.

16. Suprapune sau modifica în alt mod serviciile sau aspectul acestora (de exemplu, prin introducerea de elemente în servicii sau eliminarea, acoperirea sau obturarea unei reclame incluse în servicii);

17. Interfera cu operarea sau suprasolicita Serviciile (de exemplu, spam, atac prin refuzul serviciilor, viruși, algoritmi de jocuri); și/sau

9. Reclamații referitoare la conținut

Noi respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane. Impunem ca informațiile publicate de membri să fie corecte și să nu încalce drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale terților. Furnizăm o politică și un proces pentru reclamații referitoare la conținutul publicat de membrii noștri.

10. Cum ne puteți contacta

Pentru solicitări de informații generale, ne puteți contacta online. Pentru notificări juridice sau notificarea actelor de procedură, ne puteți scrie la adresa de email contact@smartagri.ro.