Subvenția APIA pe pășune 2021. Termen prelungit de Guvern pentru fermieri

Subvenția APIA pe pășune 2021. Termen prelungit de Guvern pentru fermieri
03/01/2021

Subvenția APIA pe pășune 2021 – o plată asigurată pentru crescătorii de animale. În Monitorul Oficial a fost publicată o Ordonanță de Urgență a Guvernului care stipulează continuarea plăților privind plata pe hectar pentru pășunile aflate în exploatare la nivel național. Conform textului citat, termenul privind obligativitatea amenajamentelor pastorale ca și condiție de eligibilitate la subvenție, a fost prelungit până la data de 1 ianuarie 2022.

Subvenția APIA pe pășune 2021 – o plată asigurată pentru crescătorii de animale. În Monitorul Oficial a fost publicată o Ordonanță de Urgență a Guvernului care stipulează continuarea plăților privind plata pe hectar pentru pășunile aflate în exploatare la nivel național. Conform textului citat, termenul privind obligativitatea amenajamentelor pastorale ca și condiție de eligibilitate la subvenție, a fost prelungit până la data de 1 ianuarie 2022.

”Termenul prevăzut la alineatul 1 al art.10 din Ordonanța de Urgență nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii Fondului Funciar nr.18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.267 din 13 mai, aprobată cu modificări și completări prina Legea nr.86/2014, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022. Nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative și anume riscul unui impact negativ asupra utilizatorilor de pajiști determinat de imposibilitatea aplicării începând cu anul 2021 a amenajamentului pastoral, independent de voința lor, care ar genera consecințe negative pentru crescătorii de animale concretizate prin sancționarea acestora cu amenzi”, se arată în OUG publicată în Monitorul Oficial nr. 1331 din 2020.

”Având în vedere faptul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde prevederi care conduc la imposibilitatea implementării acestora în termenul prevăzut, respectiv elaborarea amenajamentelor pastorale pentru întreaga suprafață de pajiști din România până la data de 1 ianuarie 2021 și ținând cont de respectarea obligației implementării amenajamentelor pastorale la 1 ianuarie 2021, în vederea susținerii absorbției fondurilor europene aferente plăților pe suprafață și luând în considerare faptul că amenajamentele pastorale se pot executa numai pe baza unor date din teren care privesc tipul de vegetație și producția vegetală, coroborat cu situația creată de pandemia de COVID-19 privind restricționarea deplasării personalului pentru evitarea răspândirii bolii, respectarea perioadelor de carantină și a zonelor carantinate, se impune prelungirea termenului-limită de realizare a amenajamentelor pastorale până la 1 ianuarie 2022”, justifică Guvernul decizia de a prelungi termenul.

Amenajamentele pastorale reprezintă o schiță completă referitoare la îngrijirea pajiștilor permanente prin intermediul cărora fermierii obțin subvenții. Producătorii agricoli încheie contracte de închiriere a pajiștilor permanente în baza cărora pot solicita subvenții, iar la rândul lor, trebuie să îngrijească aceste pajiști.

Începând cu anul 2018, consiliile locale aveau obligația de a include amenajamentul pastoral în cadrul documentației de concesiune sau închiriere a pajiștilor permanente. Deci vorbim de a patra prelungire a termenului la care acestea erau obligatorii.

Citește articolul complet în sursa agrointel.ro | agricultură

Știri relevante