Termen 15 zile la plata subvențiilor APIA pe cap animal!

Termen 15 zile la plata subvențiilor APIA pe cap animal!
24/04/2024

Foarte important termenul APIA de 15 zile lucrătoare pentru crescătorii de animale care solicită subvențiile APIA pe cap animal sau tonă lapte, aferente acestui an. Respectarea termenului înseamnă încasarea fără probleme a subvențiilor APIA din zootehnie chiar dacă crescătorii nu au respectat regulile.

Când beneficiază crescătorii de animale de subvențiile APIA chiar dacă nu au respectat condițiile, regulile impuse? În situațiile incluse la forța majoră și-n circumstanțele excepționale. Forţa majoră şi circumstanţele excepţionale Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului, care împiedică executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.În conformitate cu...

Citește articolul complet în sursa agroinfo.ro | agricultură