Subvenții APIA 2024: Mijloace oficiale de identificare a animalelor!

Subvenții APIA 2024: Mijloace oficiale de identificare a animalelor!
18/04/2024

Pentru a beneficia de subvențiile APIA pe cap animal, aferente acestui an, animalele trebuie să fie identificate. Ghidul APIA pentru acest an lămurește care sunt mijloacele oficiale de identificare.

Mijloacele oficiale de identificare a animalelor terestre deținute - mijloace oficiale de identificare a animalelor, care afișează codul de identificare unic al animalului, astfel cum sunt definite în anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2019/2.035 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumit...

Citește articolul complet în sursa agroinfo.ro | agricultură