Subvenția APIA pășune pentru acest an! Ce se modifică!

Subvenția APIA pășune pentru acest an! Ce se modifică!
05/02/2024

Ministerul Agriculturii a operat câteva modificări la Hotărârea de Guvern 1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027. O modificare vizează acordarea subvenției APIA pășune pentru cooperativele agricole.

La articolul 5, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) În cazul cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al grupurilor de producători care desfăşoară activitate agricolă pe o suprafaţă de pajişte prin păşunat cu animalele membrilor, beneficiarii pot fi cooperativa sau grupul de producători ori membrii cooperativei sau grupului de producători, în aceleaşi condiţi...

Citește articolul complet în sursa agroinfo.ro | agricultură

Știri relevante