IMPORTANT! Anunțați APIA și subvențiile pe animal și hectar nu vor fi blocate la plată!

IMPORTANT! Anunțați APIA și subvențiile pe animal și hectar nu vor fi blocate la plată!
07/03/2022

Ghid APIA. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează fermierii, crescătorii de animale în Ghidul solicitantului pentru subvențiile din zootehnie care sunt cazurile de forță majoră care se aplică subvențiilor aferente acestui an. Este important să notificați APIA în termenul legal pentru ca subvențiile care vi se cuvin să nu fie blocate la plată. 

Forţa majoră şi circumstanţele excepţionale Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului, care împiedică executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă. În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din OUG nr.11/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 alin.2 din regulamentul (UE) nr.1306/2013 cu modificările și c...

Citește articolul complet în sursa agroinfo.ro | agricultură

Știri relevante