ESTE LEGE! Pășunile care pot fi folosite NUMAI de crescătorii de animale!

ESTE LEGE! Pășunile care pot fi folosite NUMAI de crescătorii de animale!
03/08/2022

Lege în vigoare din 29 iulie 2022! Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 a fost modificată prin Legea nr.268/2022. Legea a fost publicată pe 26 iulie 2022 în Monitorul Oficial.

Care sunt principalele modificări pentru închirierea, folosirea pajiștilor, pășunilor? Potrivit noii legi, "crescătorul de animale este persoana fizică, având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) şi/sau în SIIE (Sistemul de Identificare și Înregistrare a Ecvideelor), persoana juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, având animale proprii sau ale fe...

Citește articolul complet în sursa agroinfo.ro | agricultură