Cum obțin moștenitorii anul acesta de la APIA renta viageră agricolă pentru anul 2020!

Cum obțin moștenitorii anul acesta de la APIA renta viageră agricolă pentru anul 2020!
01/07/2021

Renta viageră este o sumă de bani care se acordă anual persoanelor care au dobândit calitatea de rentier agricol până la data de 31.12.2009. Este plătită pe durata vieții rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie un acord cu investitorul. Pentru anul 2020, banii pot fi încasați anul acesta și de moștenitorii rentierului. APIA Gorj vă spune ce trebuie să faceți dacă ați moștenit acești bani.

În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2020 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, până la data limită 15.10.2021, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative: - carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original),- copie a certificatului de deces,- copie a actului de succes...

Citește articolul complet în sursa agroinfo.ro | agricultură

Știri relevante