Condiții ca să luați bani pentru viței anul acesta!

Condiții ca să luați bani pentru viței anul acesta!
26/03/2024

Crescătorii de bovine beneficiază anul acesta de o subvenție APIA suplimentară, ecoschema Măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrăşat. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească sunt prevăzute în Ordinul MADR 106/19 martie 2024.

Măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrăşat "Art. 67. - Sprijinul aferent intervenţiei PD-08 - Măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrăşat se acordă ca plată anuală pe unitate vită mare, în baza angajamentelor asumate voluntar de beneficiari, conform art. 31 alin. (7) lit. b) din Regulamentul (UE) 2021/2.115, pentru compensarea costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit suportate de beneficiari ca urmare a respectării cerințelor specifice, așa cum sunt stabilite î...

Citește articolul complet în sursa agroinfo.ro | agricultură

Știri relevante