ADS: Registrul Unic de Inventariere al Terenurilor

ADS: Registrul Unic de Inventariere al Terenurilor
15/01/2024

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a transmis spre avizare interministerială proiectul de Ordonanță de Urgență prin care Agenția Domeniilor Statului va fi organismul care va implementa Reforma 1 din cadrul REPoweEU.

Această reformă se referă la crearea cadrului legal pentru utilizarea terenurilor aflate în proprietatea statului ca zone de accelerare a investițiilor ce folosesc resurse regenerabile de energie (RES). Prin proiectul de Ordonanță de Urgență se asigură baza legală și fondurile necesare realizării Registrului Unic de Inventariere al Terenurilor Neproductive ce vor putea fi folosite pentru înființarea de centrale electrice eoliene și fotovoltaice. Documentul elaborat de MIPE a fost în analiza...

Citește articolul complet în sursa agroinfo.ro | agricultură

Știri relevante