Agricultura condusă de date

Agricultura condusă de date
31/05/2021
Sursa: SmartAgri

Potrivit unui studiu de cercetare efectuat în cadrul IFA 2019, principalul factor de adopție a digitalizării în agricultură este așteptarea de a obține performanțe mai bune și de a crește productivitatea prin economisirea timpului muncit, reducerea administrării, dezvoltarea unor rezultate și randamente mai bune și utilizarea mai eficientă a inputurilor agricole.

Agricultura digitală modernă, denumită și „Smart Farming”, folosește tehnologii de vârf, cum ar fi inteligența artificială (AI), Big Data și analiza datelor, dispozitive mobile, software și internetul obiectelor (IoT) pentru a spori productivitatea câștigurile obținute prin adoptarea agriculturii de precizie de către fermieri.

Stabilirea și conectarea utilizării acestor tehnologii conduce la o creștere masivă a datelor generate în ferme, care se așteaptă să ajungă la 4 milioane de date zilnice până în 2034 (Business Insider Intelligence, 2015). Cu toate acestea, pentru a maximiza beneficiile tehnologiilor digitale la fermă, aceste date trebuie organizate și înțelese astfel încât să fie culese informații utile și valide folosind instrumentele adecvate de analiză a datelor. Indicele global al inovației evidențiază lacunele de „analiză și gestionare” ca una dintre problemele cheie care inhibă adoptarea agriculturii digitale.

Cele mai mari bariere cu care se confruntă fermierii sunt lipsa unei conexiuni de bandă largă și internet de înaltă calitate, în general, și costul achiziționării și menținerii tehnologiilor bazate pe date, bariere care pot fi depășite doar daca se testează și comunică foarte clar rentabilitatea investiției (ROI) posibilă prin utilizarea tehnologii bazate pe date.

Creșterea ratei de adopție

 

Agricultura este un ansamblu de activități interconectate, complexe, cu tehnologiile și standardele bazate pe date utilizate în prezent fără o publicare a rezultatelor testelor efectuate de către companii mari, start-up-uri și portaluri administrate central administrate de guvernele naționale.

Acest lucru duce la percepția că sunt necesare investiții cu costuri fixe ridicate pentru aplicațiile bazate pe date, când unele dintre cazurile de utilizare primare bazate pe date sunt mai potrivite pentru soluții software și ar trebui să fie disponibile în sistemele moderne și sofisticate de gestionare a exploatațiilor agricole (FMIS). Fermierii au nevoie de aceste FMIS pentru a satisface abundența de servicii, integrări terțe și mașini implicate în agricultura contemporană. Prelucrarea datelor ar trebui să fie automatizată cât mai mult posibil și ar trebui să apară analize și informații care să fie în timp util și care vor ajuta utilizatorul final al fermierului să îmbunătățească performanțele fermei printr-o experiență clară, simplă și elegantă a utilizatorului.

5 domenii ale agriculturii de precizie

 

Cele cinci domenii principale ale agriculturii de precizie oferă fermierilor numeroase oportunități de a crește eficiența, de a reduce costurile de exploatare și de a reduce impactul asupra mediului. Agricultura de precizie poate fi condusă printr-o varietate de aplicații agricole pe tot parcursul anului.

Ghidare automată - Cunoscută și sub numele de direcție automată, această tehnologie utilizează semnale GPS pentru a controla automat un tractor pentru a ajuta la reducerea suprapunerii în timpul prelucrării, plantării, pulverizării și recoltării. Acest lucru are un impact pozitiv atât asupra productivității, cât și asupra consumului de combustibil.

Controlul automatizat - Pornește / oprește plantarea, îngrășăminte sau pulverizatoare în secțiuni care au fost tratate anterior sau la viraje de capăt, rânduri de puncte și căi de irigare. Acest lucru ajută la optimizarea plasării semințelor, a îngrășămintelor și a protecției culturilor. Această tehnologie ajută, de asemenea, la optimizarea controlului presiunii și adâncimii pentru a câștiga eficiența mașinii și a combustibilului.

Rate variabile - Folosește senzori sau hărți preprogramate pentru a determina ratele de aplicare pentru protecția semințelor, a îngrășămintelor și a culturilor. Tehnologiile de sprijin includ controlere cu rată variabilă, GPS, monitoare de randament, senzori de cultură și senzori de sol.

Analiza flotei (telematică) - Monitorizare în timp real a echipamentelor, inclusiv locația GPS, sugestii de rute și ralanti. Orice echipament echipat telematic poate fi monitorizat pe tot parcursul anului ori de câte ori este în funcțiune. Această tehnologie oferă o oportunitate de a crește utilizarea activelor și de a reduce consumul de combustibil.

Irigare de precizie - Oferă abilitatea de a aplica cantități diferite de apă în diferite zone ale câmpului, pentru a reduce deșeurile și a optimiza eficiența.

 

Unul dintre obiectivele centrale ale Smart Agri este de a împuternici fermierii și asociațiile de fermieri, astfel încât să-și poată folosi platformele și utilajele existente pentru a-și îmbunătăți luarea deciziilor. Acest lucru se face în tandem cu facilitarea achiziției, evoluției și actualizării acestor sisteme, utilaje și senzori, concentrându-și investiția și timpul acolo unde acestea sunt cu adevărat necesare: producerea mai multă, mai bună calitate, hrană, furaje și fibre, reducând în același timp impactul asupra mediului și, cel mai important pentru fermier, generând un venit sustenabil.