Cultura viitorului: Carbonul! Ce trebuie să stie fermierii despre Carbon Farming

Cultura viitorului: Carbonul! Ce trebuie să stie fermierii despre Carbon Farming
12/12/2021
Sursa: SmartAgri

Pactul Verde, strategia Uniunii Europene de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050, vizează transforma sectorul agricol dintr-un emițător de carbon - agricultura este responsabilă pentru aproximativ 10% din totalul emisiilor de GES din UE - într-un instrument de eliminare a emisiilor din atmosferă . Practica agriculturii carbonului, a fost evidențiată pentru a juca un rol cheie în atingerea obiectivelor climatice ale UE.

    Pentru a implementa această tranziție la scară largă, sistemele agricole și alimentare corespunzătoare trebuie să dezvolte un set de practici și soluții recunoscute, bazate pe știință, relevante din punct de vedere tehnic.

Ce este Agricultura Carbonului?

 

    Agricultura carbonului este procesul de schimbare a practicilor agricole sau a utilizării terenului pentru a crește cantitatea de carbon stocată în sol și vegetație și pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră provenite din practicile agricole.Prin lucrări minime ale solului (no-till, strip- till etc.), prin modul în care se execută recoltarea, prin dozele adecvate de fertilizare, prin acoperirea solului în cea mai parte a anului pentru a capta şi stoca carbonul, agricultura poate contribui semnificativ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi la stabilizarea concentraţiei atmosferice de dioxid de carbon.

    Uniunea Europeană ar urma să recompenseze practicile ecologice prin Politica Agricolă Comună (PAC). Bruxelles-ul va aloca fonduri semnificative pentru acele măsuri prietenoase cu mediul - denumite ecoscheme, care conduc la îmbunătăţirea calităţii apei, a solului sau reduc emisiile de carbon.Eco-schemele vor deveni obligatorii pentru fermierii care solicită subvenţii. În cazul în care nu vor respecta măsurile impuse prin aceste strategii, agricultorii ar putea pierde o treime din sprijinul direct.Potrivit Comisiei, aceste eco-scheme – inclusiv practicile de cultivare a carbonului – ar putea oferi până la 58 de miliarde EUR în finanțare suplimentară fermierilor din UE.

 

Cum plănuiește CE să implementeze carbon farming-ul?

 

    Pe 27 aprilie 2021, Comisia a publicat raportul final al unui studiu de doi ani privind modul de implentare a cultivării carbonului în UE.Studiul a explorat probleme cheie, provocări, compromisuri și opțiuni de proiectare pentru dezvoltarea agriculturii carbonului.

Exemple de practici eficiente de cultivare a carbonului prezentate în raport includ:

- Creșterea carbonului organic din sol în terenurile arabile degradate, practică ce îmbunătățește și productivitatea și rezistența activităților agricole;

- Plantarea pădurilor noi, refacerea pădurilor degradate și îmbunătățirea managementului celor existente;

- Creșterea suprafețelor cultivate cu biomasă (plante energetice);

- Protejarea solurilor bogate în carbon, cum ar fi pajiștile și turbării, prin tehnici de management corespunzătoare.

 

 

Recompense externe CAP

 

    În același timp, există un interes din ce în ce mai mare în rândul actorilor din sectorul privat, inclusiv al celor dincolo de lanțul valoric alimentar, de a investi în aceste practici, deschizând astfel un nou flux de venituri fermierilor și administratorilor de terenuri.

    De exemplu, vara trecută, gigantul agroalimentar Bayer și-a lansat propriul „Program al Carbonului” în Europa. Douăzeci și șapte de fermieri din șapte țări din UE și nu numai (Franța, Spania, Belgia, Danemarca, Germania, Marea Britanie și Ucraina) participă la un proiect de trei ani condus de Bayer, care se concentrează pe practici agricole inteligente din punct de vedere climatic, cum ar fi utilizarea culturilor de acoperire și reducerea lucrărilor mecanice.

    Un alt exemplu este Franța. În noiembrie 2018, Ministerul francez al Tranziției Ecologice a creat inițiativa Bas Carbone pentru a remunera acțiunile benefice pentru climă. Eticheta oferă un cadru MRV pentru reducerea gazelor cu efect de seră (inclusiv o metodologie specifică pentru agricultură), susținut de auditori independenți și de calculatorul de amprentă de mediu CAP’2ER, pentru a cuantifica carbonul captat la nivelul fermei generale. Creditele de carbon se bazează pe emisiile de CO2 sechestrate sau evitate și apoi vândute finanțatorilor voluntari cu plățile primite la sfârșitul perioadei de cinci ani ale proiectului.

    Fermierii evaluează individual costurile de implementare a proiectului și reducerile așteptate de GES atunci când stabilesc prețul minim pentru creditele generate. Prețul inițial pentru creditele verificate din primele proiecte agricole și forestiere este stabilit la 30-40 EUR pe tonă metrică de CO2eq. Până în prezent, 95 de proiecte beneficiază de inițiativă. Primul proiect agricol la nivel național (gestionat de Asociația France Carbon Agri) a început în februarie 2020 și acoperă 300 de fermieri (în principal ferme de lapte și carne de vită). Impactul total pozitiv al GES este estimat la 137.000 de tone metrice CO2eq la sfârșitul perioadei de cinci ani.Practic, prin programele de emitere a certificatelor de carbon, fermierii obţin o cultură suplimentară la sfârşit de sezon, primind plata pe certificatele obţinute.

 

Mecanismul de verificare european

 

    Operarea de succes a piețelor de carbon necesită procese eficiente de măsurare și validare a sechestrului carbonului pentru a recompensa fermierii cu credite și scheme de plată la nivel de fermă. Pentru a ajuta cercetarea la scară în acest domeniu, Horizon Europe, programul cheie de finanțare al UE pentru cercetare și inovare, sprijină acum o serie de proiecte noi care pot dezvălui perspective privind explorarea, cuantificarea și validarea practicilor eficiente de cultivare a carbonului.

    Comisia Europeană va dezvolta un cadru de reglementare pentru monitorizarea și verificarea autenticității eliminărilor de carbon în agricultură (și silvicultură) până la sfârșitul anului 2022.