Terenuri la APIA cu cadastrul făcut! Anunțul ANCPI pentru fermieri!

Terenuri la APIA cu cadastrul făcut! Anunțul ANCPI pentru fermieri!
03/04/2024

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) derulează lucrări de înregistrare a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, gratuit pentru cetățeni, pe o suprafață de peste 6,3 milioane de hectare, în 2.352 de unități administrativ-teritoriale (UAT). De la începutul anului, ANCPI a eliberat peste 239.922 de noi cărți funciare. Finanțarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) și...

ANCPI, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a finalizat lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor la nivelul întregii localități în 233 de UAT-uri, din totalul de 3.181 UAT-uri și în peste 25.763 de sectoare cadastrale, cu o suprafață totală de peste 5,4 milioane de hectare. Dintre acestea, 110 comune au fost cadastrate cu fonduri europene, prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune...

Citește articolul complet în sursa agrointel.ro | agricultură