Subvenții APIA plătite pe teren și animale. Ce bani încasează fermierii în acest an

Subvenții APIA plătite pe teren și animale. Ce bani încasează fermierii în acest an
31/01/2021

Subvențiile pe care le încasează fermierii români de la APIA – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în fiecare an. Lista cu scheme de plăți pentru perioada de tranziție – anii de cerere 2021 și 2022, a fost publicată de către Ministerul Agriculturii în draftul unui act normativ care menține actualul sistem de plăți pe teren și animale până la adoptarea noii Politici Agricole Comune.

Subvențiile pe care le încasează fermierii români de la APIA – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în fiecare an. Lista cu scheme de plăți pentru perioada de tranziție – anii de cerere 2021 și 2022, a fost publicată de către Ministerul Agriculturii în draftul unui act normativ care menține actualul sistem de plăți pe teren și animale până la adoptarea noii Politici Agricole Comune.

Prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, fermierii primesc plăți directe adică subvenții APIA, atât pentru terenul lucrat sau pășune, cât și pentru animalele din speciile: bovine (vaci de lapte și de carne), ovine, caprine, bubaline (bivolițe) și viermi de mătase.

Din 2021 autoritățile europene ar fi trebuit să pregătească un nou cadru al schemelor, odată cu intrarea în vigoare a noii Politici Agricole Comune (PAC) dar acesta nu este încă finalizat astfel că regulile actuale se prelungesc cu încă doi ani. Schemele actuale de plată sunt reglementate în Ordonanța de Urgență nr.3/2015 dar valabilitatea lor a ”expirat” în 2020. Astfel, Guvernul trebuie sa preia aceste prevederi prin Ordonanța de Urgență pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022.

Subvențiile APIA se plătesc fermierilor în baza unei cereri anuale care depune în perioada 1 martie-15 mai fără penalizări. După această perioadă, se mai acceptă depunerea cererilor unice încă 25 de zile, însă cu penalizări de întârziere de 1% pe zi de întârziere, procent ce se calculează din suma totală a subvențiile aferente acelei cereri/beneficiar.

În mod excepțional, Comisia Europeană poate permite statelor membre să prelungească depunerea cererii unice peste termenul de 15 mai.

Cererea unică se depune la centrele APIA de care aparține fermierul – cele locale dacă suprafața exploatației este sub 50 ha și centrul județean pentru fermele care depășesc 50 ha. Pentru a avea acces la subvenții, înainte de campania de depunere a cererii, fermierul trebuie să își înregistreze ferma la APIA, să primească un cod de exploatație și să își deschidă un cont bancar unde va primi subvențiile.

Schemele de plăți, pentru care se vor achita 3,811 miliarde euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEADER și a circa 1 miliard euro din  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADER) alocate României pentru perioada de tranziție și se vor aplica în continuare sunt următoarele:

Schema de plată unică pe suprafață (SAPS) constă în acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, plătibilă anual și decuplată de producție.

Pentru a beneficia de această plată, fermierii trebuie să respecte și alte condiții față de cele enumerate anterior, dintre care amintim:

În anul de cerere 2020, cuantumul SAPS achitat pentru un hectar a fost de 98,738 euro/ha adică 481,101 lei/ha.

Plata Redistributivă reprezintă o plată anuală destinată fermierilor care au dreptul la plata unică pe suprafață. Plata redistributivă se adaugă plății unice menționată la punctul 1, este plătibilă o dată pe an și este decuplată de producție.

Nu beneficiază de plata redistributivă fermierii care au creat condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin, respectiv care și-au împărțit exploatațiile după 18 octombrie 2011 doar în scopul de a beneficia de plata redistributivă, sau fermierii ale căror exploatații sunt rezultatul împărțirii respective.

Plata redistributivă se acordă pentru primele 30 de ha, indiferent de mărimea exploatației și se alocă gradual, pe două nivele – pentru primele 5 ha și pentru restul de 25 ha.

Potrivit MADR, pentru finanțarea plății redistributive se utilizează un procent minim de 5% din plafonul național anual. Cuantumul plății redistributive și intervalele de suprafață pentru care se acordă această plată se stabilesc anual prin Hotărâre a Guvernului, iar pentru anul de cerere 2020, s-a achitat fermierilor astfel: primul interval: 1-5 ha, inclusiv cuantum 5 euro/ha adică 24,362 lei/ha; al doilea interval peste 5 ha și până la 30 ha, inclusiv 48,1053 euro/ha adică 234,393 lei/ha.

Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (Înverzirea) este o plată care se acordă fermierilor eligibili pentru plata unică menționată la punctul 1 și care trebuie să aplice în mod obligatoriu pe hectarelele lor eligibile, începând cu 1 ianuarie 2015, următoarele practici agricole benefice pentru climă și mediu: -Diversificarea culturilor – presupune existența a 2 culturi diferite pe exploatațiile care dețin teren arabil între 10 și 30 ha și existența a 3 culturi diferite pe exploatațiile care dețin peste 30 ha de teren arabil; exploatațiile care dețin teren arabil sub pragul de 10 ha se califică automat pentru această componentă a plății pentru înverzire; -Menţinerea pajiștilor permanente existente la nivel național; -Prezenţa unei zone de interes ecologic (Z.I.E) pe suprafața agricolă – se aplică exploatațiilor care dețin peste 15 ha teren arabil; fermierii trebuie să se asigure de faptul că cel puţin 5% din terenul arabil al exploatației este acoperit cu una sau mai multe dintre zonele de interes ecologic listate mai jos:

Pentru anul de cerere 2020, cuantumul subvenție APIA pe înverzire a fost calculat la 57,8245 euro/ha adică 281, 749 lei/ha.

Plata pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei plăți anuale fermierilor eligibili pentru plata unică,  și care se califică pentru condițiile specific acestei scheme: a) se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca şef de exploataţie sau care sau stabilit deja în cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă, b) care nu au mai mult de 40 de ani în anul depunerii cererii de plată. Plata pentru tinerii fermieri se acordă fiecărui fermier pentru o perioadă de 5 ani, începând de la prima depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri, cu condiția ca depunerea cererii să aibă loc în termen de 5 ani înainte de vârsta de 40 de ani. Perioada de 5 ani se aplică de asemenea fermierilor care au beneficiat de plata pentru tinerii fermieri pentru cererile depuse înainte de anul de cerere 2018.

Persoanele juridice solicitante ale plății unice pe suprafață, indiferent de forma de organizare a acestora, primesc plata în cadrul schemei pentru tinerii fermieri dacă respectă următoarele condiții: a) sunt controlate efectiv din punctul de vedere al deciziilor de gestionare, al beneficiilor și al riscurilor financiare de cel puțin un tânăr fermier, în primul an când persoana juridică depune cererea unică de plată în cadrul schemei pentru tinerii fermieri, așa cum este prevăzut în cap. 4 din Regulamentul (UE) nr. 639/2014; b) tânărul fermier respectă condițiile privind vârsta maximă.

Plata pentru tinerii fermieri este acordată unei persoane juridice doar atât timp cât cel puțin una dintre persoanele fizice care au exercitat controlul asupra persoanei juridice în primul an în care a depus cererea de plată în cadrul schemei, menține controlul efectiv. În vederea finanțării plății pentru tinerii fermieri se utilizează maximum 2% din plafonul național anual iar cuantumul plății pe hectar este situat între 25% și 50% din cuantumul pe hectar al schemei de plată unică pe suprafață, calculat potrivit prevederilor art. 12 alin. (2), procent care se stabilește prin hotărâre a Guvernului. Plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru maximum 60 ha eligibile pe care fermierul respectiv le-a declarat.

Pentru anul de cerere 2020, cuantumul subvenției APIA pentru tineri fermieri a fost stabilit la 36,6119 euro/ha adică 178,391 lei/ha.

Ajutoarele Naționale Tranzitorii – ANT se acordă în sectoarele vegetal și zootehnic. Reprezintă plăți suplimentare care se acordă din bugetul național fermierilor din sectoarele vegetal și zootehnic care au beneficiat de plați naționale directe complementare în anul 2013.

Condițiile de acordare a ajutoarelor naționale tranzitorii sunt identice cu cele autorizate pentru acordarea plăților aferente anului 2013.

Potrivit MADR, în anii 2021 și 2022, cuantumul total al ajutoarelor naționale tranzitorii care pot fi acordate fermierilor este limitat anual la maximum 50% din pachetele financiare sectoriale specifice, autorizate de Comisia Europeană pentru anul 2013.

Pentru anul de cerere 2020 nu s-a stabilit încă valoarea/cuantumul ANT care se achită din bugetul național pe 2021 ce nu a fost aprobat până la momentul publicării acestui articol.

Schema de sprijin cuplat se acordă potrivit Regulamentului (UE) 1307/2013, Art. 52-55, numai în acele sectoare sau în acele regiuni în care anumite tipuri de agricultură sau anumite sectoare agricole care sunt deosebit de importante din motive economice, sociale sau de mediu sunt afectate de anumite dificultății. Sectoare şi producții vizate de plata sprijinului cuplat sunt cele de culturi proteice, leguminoase pentru boabe, cânepă, orez, semințe, hamei, sfeclă de zahăr, fructe și legume, lapte, carne de oaie și capră, carne de vită și mânzat, viermi de mătase.

Schema simplificată pentru micii fermieri presupune acordarea unei plăți anuale fermierilor eligibili pentru plata unică, cu respectarea următoarelor reguli: -Fermierul primește un cuantum al plăților directe egal cu valoarea totală a plăților la care fermierul are dreptul în fiecare an (plata unică pe suprafață, ANT, plata redistributivă, plata pentru înverzire și, după caz, plata pentru tinerii fermieri și sprijinul cuplat), dar nu mai mult de 1250 euro; -Pe durata participării la schemă, micii fermieri: a) sunt exceptați de la utilizarea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu; b) nu li se aplică sancțiuni administrative pentru nerespectarea normelor de ecocondiționalitate; c) păstrează pe cel puţin un număr de hectare eligibile care corespunde numărului de hectare eligibile declarate în 2015. Subvenția nu se mai poate cere în prezent ci poate fi dobândită doar în cazul unei moșteniri.

Citește articolul complet în sursa agrointel.ro | agricultură

Știri relevante