Subvenții APIA 2021. Cuantum la plata pe hectar acordată tinerilor până în 40 de ani

Subvenții APIA 2021. Cuantum la plata pe hectar acordată tinerilor până în 40 de ani
06/01/2021

Subvenția APIA pentru tinerii care lucrează teren agricol. Sumele pe care Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) le poate acorda tinerilor fermieri în Campania 2021 sunt stipulate într-un document aprobat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Prin acest regulament, România poate acorda un procent de maxim 2 la sută din plafonul național anual aprobat în regulamentele europene.

Subvenția APIA pentru tinerii care lucrează teren agricol. Sumele pe care Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) le poate acorda tinerilor fermieri în Campania 2021 sunt stipulate într-un document aprobat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Prin acest regulament, România poate acorda un procent de maxim 2 la sută din plafonul național anual aprobat în regulamentele europene.

Pe data de 28 decembrie 2020, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicat Regulamentul (UE) 2020/2220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022.

Potrivit sursei citate, articolul 51 alineatul (1), primul paragraf se modifică și se înlocuiește cu următorul text: „În vederea finanțării plății pentru tinerii fermieri, statele membre utilizează un procent care nu poate fi mai mare de 2 % din plafonul național anual prevăzut în anexa II. Statele membre notifică Comisiei, până la 1 august 2014, procentul estimat necesar pentru finanțarea plății respective. Până la data de 19 februarie 2021, statele membre notifică Comisiei procentele estimate pentru finanțarea respectivei plăți pentru anii calendaristici 2021 și 2022.”

Astfel România are posibilitatea să aloce maxim 2 la sută din următoarele sume:  204.761.482 euro în 2021 și 487.332.328 euro în 2022 pentru schema de tineri fermieri.

Aceasta presupune acordarea unei plăți anuale fermierilor eligibili pentru plata unică,  și care se califică pentru condițiile specific acestei scheme: a) se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca şef de exploataţie sau care sau stabilit deja în cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă. b) care nu au mai mult de 40 de ani în anul depunerii cererii de plată.

În campania 2020, schema pentru tinerii fermieri a avut un cuantum de 36,6119 euro/ha adică 178,391 lei/ha.

Citește articolul complet în sursa agrointel.ro | agricultură

Știri relevante