Subvenția APIA pășuni 2021. Condiții pentru a încasa plata pe hectar în acest an!

Subvenția APIA pășuni 2021. Condiții pentru a încasa plata pe hectar în acest an!
29/01/2021

Subvenția APIA pășuni 2021 – condițiile pe care trebuie să le respecte cei care beneficiază de plata pe hectarul de pășuni și pajiști. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat vineri 29 ianuarie, în dezbatere publică o Ordonanță de urgență pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, care asigură legislația pentru schemele de plăți în cei doi ani de tranziție până când va intra în vigoare noua Politică Agricolă Comună (PAC).

Subvenția APIA pășuni 2021 – condițiile pe care trebuie să le respecte cei care beneficiază de plata pe hectarul de pășuni și pajiști. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat vineri 29 ianuarie, în dezbatere publică o Ordonanță de urgență pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, care asigură legislația pentru schemele de plăți în cei doi ani de tranziție până când va intra în vigoare noua Politică Agricolă Comună (PAC).

Potrivit articolului 6 din Ordonanța de Urgență care are nevoie de aprobarea Guvernului, fermierii trebuie să respecte și în 2021 condiția privind activitatea minimă ce trebuie efectuată pentru pășuni, care este definită la art.2 alin. (2) lit. c).  Activitatea minimă menționată presupune efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole, menţinute în mod natural într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, după caz, prin:

Reamintim că la depunerea cereriilor unice de plată, fermierii vor prezenta la APIA copia conform cu originalul de pe contractelor de concesiune sau de închiriere, încheiate între primării/consiliile județene sau ADS, pe de o parte, și crescătorii de animale, pe de altă parte, din care să reiasă suprafața de pajiște permanentă utilizată, și copia cardului exploatației. În cazul în care fermierul nu deține card de exploatație, trebuie să prezinte adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) valabil la data depunerii cererii unice de plată.

Subvenția pe pășune este  plată extrem de ”vânată” de fermieri având în vedere că suma pe hectar ajunge și la 1.083,76 lei dacă suprafața se află pe harta agreată de agenție pentru zonele declarate ca fiind defavorizate.

Despre calculele pe hectar Agrointeligența-AGROINTEL.RO a scris aici: Subvenția APIA pe un hectar de pășune. Plată de 787 lei/ha sau 1.083 lei/ha la zona defavorizată

Pe lângă plățile compensatorii fermierii primesc și schemele de bază pentru subvenții. Iată care sunt subvențiile la hectar pentru care s-a stabilit cuantumul și la care funcționarii APIA derulează autorizări la plată:

Ordonanța de Urgență de pe site-ul MADR poate fi consultată aici: oug-plăți-directe

Citește articolul complet în sursa agrointel.ro | agricultură

Știri relevante