Fertilizare pomi fructiferi: îngrășăminte, cantități și perioade de aplicare

Fertilizare pomi fructiferi: îngrășăminte, cantități și perioade de aplicare
08/02/2021

Îngrășămintele pentru pomi fructiferi sub formă de complex NPK, adică cu azot, fosfor și potasiu, sunt recomandate de profesioniști pentru fertilizarea livezilor, în special a plantațiilor pomicole intensive și super intensive. Nevoia pomilor de azot, fosfor și potasiu variază în funcție de perioada din an, cât și în funcție de vârsta pomului. O importanță foarte mare în aplicarea îngrășămintelor o are și sistemul în care este înființată livadă, fie că vorbim de un sistem clasic sau un sistem intensiv. Nu sunt de neglijat nici îngrășămintele naturale cu eficiență dovedită în fertilizarea pomilor.

Îngrășămintele pentru pomi fructiferi sub formă de complex NPK, adică cu azot, fosfor și potasiu, sunt recomandate de profesioniști pentru fertilizarea livezilor, în special a plantațiilor pomicole intensive și super intensive. Nevoia pomilor de azot, fosfor și potasiu variază în funcție de perioada din an, cât și în funcție de vârsta pomului. O importanță foarte mare în aplicarea îngrășămintelor o are și sistemul în care este înființată livadă, fie că vorbim de un sistem clasic sau un sistem intensiv. Nu sunt de neglijat nici îngrășămintele naturale cu eficiență dovedită în fertilizarea pomilor.

Într-un document redactat pentru pomicultorii de pe grupurile de pe Facebook, Petros Dav a explicat pe înțelesul tuturor cum se aplică îngrășămintele în livadă și în funcție de ce factori.

”O nevoie mai mare de îngrășăminte regăsim în livezile superintensive și o nevoie mai mică în cele clasice. De asemenea, și în perioada de rodire nevoile pomilor sunt mai mari ca în tinerețe. În zonele cu precipitații multe, nevoie mai mari ca în zonele secetoase În fiecare an, primăvara, în timpul înfloritului, este nevoie de azot, fosfor și potasiu necesare în a doua jumătate a verii pentru diferențierea mugurilor de rod și pentru coacerea lemnului.  Îngrășămintele organice sau chimice se vor încorpora în sol, iar cantitățile diferă de la o plantație la alta”, spune Petros Dav.

Pentru a înțelege și respecta proporțiile din cantitățile de îngrășăminte, pomicultorii trebuie să aibă în vedere efectul fiecărui element din îngrășământul complex pe care îl aplică.

La livezi, o acţiune pozitivă se observă mai ales la îngrășămintele azotate, atât când se administrează singure, cât şi împreună cu alte îngrăşăminte. Azotul favorizează creşterea şi formarea mugurilor de rod şi fructificarea. Când dozele de azot sunt prea mari, se poate stimula creşterea vegetativă, în dauna fructificării.

Îngrăşămintele fosfatice şi potasice aplicate singure la pomii fructiferi au o influenţă mai mică decât cele azotate – efectul lor se manifestă atunci când se aplică singure, mai ales pe solurile nisipoase, erodate şi calcaroase.

În zonele de deal, unde plantaţiile sunt situate pe pante, între rândurile livezilor tinere se aplică culturi de ierburi sau îngrăşăminte verzi, care alternează cu întreţinerea unor intervale ca ogor negru.

Sistemul de fertilizare aplicat în livezile tinere trebuie să creeze condiţii favorabile atât pentru creşterea pomilor, cât şi pentru o producţie mare, în aşa fel încât să se asigure intrarea pe rod a livezii la timpul normal.

Petros Dav precizează că în plantațiile tinere, unde solul a fost bine pregătit, în primul an se poate renunța la îngrășare, însă în anii următori se îngrașă obligatoriu. Dozele se aplică pe de-a lungul rândului pe fâșie de 1,5 – 2 metri.

Fertilizarea ce se aplică în livezile de tip intensiv ține cont de densitatea pomilor și de necesarul de nutriție pentru aceștia.

Potrivit lui Petros Dav, în livezile intensive se recomandă:

Pe lângă aceste cantități de îngrășăminte, o dată la 3 ani este bine să se aplice:

Pe parcursul anului, există două etape esențiale în care se aplică îngrășăminte la pomii fructiferi:

Cu 4-5 săptămâni înainte de înflorit, prilej cu care se dă și cantitatea de 1/3 din norma de azot. La măr și păr când sunt încărcați exgerat cu muguri de rod prima îngrășare suplimentară se aplică după înflorire și legare fructe

A doua îngrășare suplimentară pentru a favoriza diferențierea mugurilor de rod pentru la anul se aplică în iunie la 45 de zile după înflorit. Tot acum se dă și ultima 1/3 din norma de azot.

Superfosfatul, sarea potasică și azotatul de amoniu sunt îngrășăminte chimice de bază pentru pomii fructiferi, potrivit paradisverde.ro.

La îngrășămintele cu azot se ține seama de împărțirea cantității: o treime de azot se aplică toamna, odată cu lucrarea solului, a doua treime se aplică cu două sătptămâni înainte de înflorire și ultima treime de azot se administrează la începutul lunii iunie, la diferențierea mugurilor de rod, pentru susținerea producției din anul următor.

Atenție! Dacă se anticipează o înflorire masivă, a doua doză de azot se va aplica după scuturarea primelor petale. Se vor lega mai puține fructe, dar calitatea producției va fi mai bună.

Gunoiul de grajd, gunoiul de păsări, comportul și turba sunt îngrășăminte naturale pentru livezile de pomi fructiferi.

Gunoiul de grajd se utilizează de preferință toamna și se amestecă cu stratul de pământ unde se pune. În felul acesta substanțele organice se descompun, putând fi preluate de către plante. Pe pământ rigid se folosește cam la 2-3 ani circa 300-400  de gunoi de grajd pe o suprafață de 100mp iar în pământ nisipos la 1-2 ani circa 150-200 kg pe aceeași suprafață.

Gunoiul de pasăre se folosește la pomii fructiferi numai după fermentare (7-8 tone/ha) sau compostare (15-20 tone/ha), odată la doi ani. Pe suprafeţe reduse se poate folosi şi ca îngrăşământ suplimentar (1 kg la 10 litri apă) în timpul vegetaţiei. Deoarece prin descompunere pierde cantităţi mari de azot, se recomandă să se păstreze în locuri uscate, acoperite cu un strat de pământ sau cu folie de polietilenă.

Compostul se administrează la pomii fructiferi ca gunoiul de grajd, numai în cantități duble. Grămada de compost trebuie să aibă în jur de 1,5 m și trebuie acoperită cu pământ.

Turba este un alt îngrășământ natural pentru pomii fructiferi. Pentru fertilizarea livezilor se folosește o cantitate de 500-600 kg pe o suprafață de 100mp, cu aplicare la 2-3 ani.

Potrivit lui Petros Dav, pomicultorii pot opta pentru una din cele trei metode de îngrășare:

Fertilizarea pomilor fructiferi din plantații înființate în zone colinare, cu pante, trebuie să îțină seama de anumite aspecte ale reliefului. Astfel, în livezile situate pe pante mari, aplicarea îngrăşămintelor se face astfel:

Fertilizarea pomilor din livezi în plantă se face cel mai uțor și aplicarea localizată a complexului. Îngrăşămintele se pot aplica în gropi de 20-25 cm, socoţând câte 3-4 gropi la metrul pătrat.

Citește articolul complet în sursa agrointel.ro | agricultură

Știri relevante