APIA – subvenție trimestrială: 1 februarie – termen limită pentru depunerea cererilor!

APIA – subvenție trimestrială: 1 februarie – termen limită pentru depunerea cererilor!
26/01/2021

Fermierii mai au la dispoziție o săptămână pentru a trimite la Agenția de Plăți și Intervenția pentru Agricultură (APIA) o cerere privind subvenția trimestrială acordată pe hectar, zootehnie sau apicultură. Producătorii agricoli pot cere până la 1 februarie inclusiv cererea  pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 octombrie – 31 decembrie 2020 (trimestrul IV al anului 2020).

Fermierii mai au la dispoziție o săptămână pentru a trimite la Agenția de Plăți și Intervenția pentru Agricultură (APIA) o cerere privind subvenția trimestrială acordată pe hectar, zootehnie sau apicultură. Producătorii agricoli pot cere până la 1 februarie inclusiv cererea  pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 octombrie – 31 decembrie 2020 (trimestrul IV al anului 2020).

Cererile se depun la Centrele Judeţene ale APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, de către administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură a cărui valoare unitară este de 1,5258 lei/litruFermierii care cer subvenția trimestrială de la Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrele Județene, au de îndeplinit o serie de obligații care dacă nu sunt respectate pot duce chiar la pierderea plăților acordare.

Ce obligații au de respectat fermierii

Potrivit site-ului APIA Mureș, www.apiamures.ro, fermierii din sectorul vegetal, crescătorii de animale și cei de albine au de respectat următoarele obligații dacă solicită subvenția pentru acciza la motorină:

a) să utilizeze cantitățile de motorină achiziționate, pentru care se acordă ajutor de stat prin rambursare a diferenței de accize, strict în scopul destinat conform prevederilor legale; b) să prezinte, la solicitarea reprezentanților centrelor județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură , documente suplimentare, dacă este cazul; c) să notifice în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, centrele județene ale APIA unde au depus cererea de acord pentru finanțare şi cererile de plată trimestriale pentru rambursare, orice modificare a structurii de culturi (în cazul în care cantitatea de motorină per ha este diferențiată) şi a suprafeței totale, modificarea efectivului de animale/păsări/familii de albine, ori cazurile excepționale apărute ca urmare a efectelor unor circumstanțe naturale pentru care s-a solicitat determinarea şi acordarea ajutorului de stat. Suprafețele de teren, inclusiv structura culturilor, pentru care s-a solicitat acordul pentru finanțare anual, trebuie să se regăsească în cererea unică de plată depusă pentru anul de cerere.

Citește articolul complet în sursa agrointel.ro | agricultură

Știri relevante