1 martie – start la APIA pentru subvenția de 100 euro/ha plătită fără lucrarea terenului!

1 martie – start la APIA pentru subvenția de 100 euro/ha plătită fără lucrarea terenului!
09/02/2021

Subvenția acordată ”pe viață” chiar dacă proprietarii nu mai lucrează terenul agricol are nevoie și în acest an de avizul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)! Este vorba despre plata pentru rentierii agricoli care pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2020, se pot prezenta pentru obținerea vizei anuale, începând cu data de 1 martie până la 31 august 2021, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti.

Subvenția acordată ”pe viață” chiar dacă proprietarii nu mai lucrează terenul agricol are nevoie și în acest an de avizul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)! Este vorba despre plata pentru rentierii agricoli care pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2020, se pot prezenta pentru obținerea vizei anuale, începând cu data de 1 martie până la 31 august 2021, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti.

Conform informațiilor APIA transmise pentru Agrointeligența-AGROINTEL.RO, beneficiarii rentei viagere trebuie să se prezinte cu următoarele documente, în original:

Potrivit APIA, persoana desemnată din cadrul Centrului judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar și va certifica pe copiile documentelor “conformitatea cu originalul” . În cazul în care se constată neconcordanțe între datele declarate de solicitanţi și datele din documentele atașate la dosarul rentierului, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data clarificării/completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

Plata se face până la 30 noiembrie

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2019 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, până la data limită 15.10.2020, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative: – carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original), – copie a certificatului de deces, – copie a actului de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ”definitivă”), – copie B.I/C.I./paşaport al moştenitorului, – împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original-dacă e cazul), – extras de cont pe numele moștenitorului.

La depunere se prezintă documentele în original în baza cărora funcționarul APIA va certifica pe copia depusă la dosarul rentierului “conform cu originalul”. Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora.

Reamintim că subvenția plătită pe viață, în prezent la un cuantum de 100 de euro pe hectar, este achitată anual beneficiarilor de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în baza carnetului de rentier care se vizează anual. Această schemă este de interes pentru cei care înstrăinează terenurile agricole și care ne-au cerut să aflăm dacă se mai poate accesa acest sprijin în prezent. Renta viageră agricolă reprezintă o sumă de bani care se acordă anual persoanelor care au dobândit calitatea de rentier agricol până la data de 31.12.2009, așadar la acest moment nu se mai primesc în acest sistem persoane care ulterior acestei date ar fi îndeplinit condițiile legale.

Citiți și: Mai pot cere fermierii subvenția de 100 euro/ha plătită pe viață? Răspunsul unui șef APIA!

Citește articolul complet în sursa agrointel.ro | agricultură

Știri relevante