Subvenții APIA! În vigoare de la 1 ianuarie 2024!

Subvenții APIA! În vigoare de la 1 ianuarie 2024!
02/01/2024

Modificările făcute pentru această subvenție APIA au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2024 și își vor produce efectul pentru plățile APIA aferente acestui an. Una dintre noile subvenții, introdusă anul trecut pe lista eco-schemelor, a suferit modificări.

PD-06- Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantaţiile pomicole, viticole, pepiniere şi hameişti "1) Modificarea secțiunii 5 „Proiect, cerințe și condiții de eligibilitate specifice intervenției” pentru fișa eco-schemei PD-06 în sensul:• eliminării din cadrul subsecțiunii „Descriere” a precizării că intervalul dintre rânduri se păstrează înierbat „alternativ (două intervale înierbate, unul nu)”, pentru corelarea cu cerințele generale obligatorii, această regulă nefiind prevăzută ca ceri...

Citește articolul complet în sursa agroinfo.ro | agricultură