Ordonanță de Urgență vânzarea terenurilor agricole!

Ordonanță de Urgență vânzarea terenurilor agricole!
22/06/2022

Proprietarii terenurilor agricole situate în extravilan au obligația să le utilizeze exclusiv în vederea desfășurării activităților agricole de la data cumpărării, iar în situația în care pe terenul agricol există investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și irigații exclusiv private, se va păstra destinația agricolă a acestor investiții, anunță un proiect de Ordonanță de Urgență, publicat pe 21 iunie 2022 pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii.

Proiectul de act normativ aduce modificări la Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare:...

Citește articolul complet în sursa agroinfo.ro | agricultură

Știri relevante