Lista APIA plăți suplimentare! Cuantum hectar, cap animal!

Lista APIA plăți suplimentare! Cuantum hectar, cap animal!
26/02/2024

Pe lângă plățile directe, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) le achită fermierilor, crescătorilor de animale și plăți compensatorii sau suplimentare, acordate în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală. Agroinfo vă pune la dispoziție lista integrală a acestor plăți, sumele pe hectar și animale, valabile pentru anul de cerere 2023.

Măsura 10 Agromediu și climă PNDR 2014-2020 ● P1 - Pajiști cu înaltă valoare naturală - 142 euro/ha ● P2 - Practici agricole tradiţionale:- P2.1 - Lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe 100 euro/ha- P2.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe 21 euro/ha ● P3 - Pajişti importante pentru păsări:- P3.1 Crex crex: ► P3.1.1 - Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex - 310 euro/ha ► P3.1.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importa...

Citește articolul complet în sursa agroinfo.ro | agricultură