Lege în vigoare ACUM: Pășunile date de primării crescătorilor de animale!

Lege în vigoare ACUM: Pășunile date de primării crescătorilor de animale!
23/07/2023

Legea zootehniei 32/2019 a fost modificată, iar modificările făcute au fost publicate vineri, 21 iulie 2023, în Monitorul Oficial. Modificările din lege vizează atribuirea directă a pășunilor de către primării crescătorilor de animale și acordarea de ajutoare de stat pentru serviciile de ameliorare.

Iată modificările: "1. La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:„(2) Prin derogare de la prevederile art. 315 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile administrativ-teritoriale care deţin în proprietate publică/privată sau în administrare terenuri cu destinaţie agricolă, libere de contract, pot încheia contracte de concesiune/închiriere/arendare, după caz, prin atribuire...

Citește articolul complet în sursa agroinfo.ro | agricultură