Independență energetică și securitate alimentară: Importanța biocombustibililor pentru Europa

Independență energetică și securitate alimentară: Importanța biocombustibililor pentru Europa
22/02/2023
Sursa: SmartAgri

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a evidențiat în mod dramatic urgența reducerii dependenței UE de combustibilii fosili și a sprijinirii independenței sale energetice și alimentare.

     Acest efort va necesita mobilizarea unei game de resurse interne. Din fericire, UE are o soluție autohtonă care înlocuiește deja combustibilii fosili în transport și alte utilizări: biocombustibili din culturi agricole, deșeuri și reziduuri. UE a făcut pași importanți pentru consolidarea independenței energetice și a securității alimentare a UE, respectând în același timp angajamentele ambițioase în lupta împotriva schimbărilor climatice.

     Comisia Europeană confirmă în mod regulat că producția de biocombustibili în UE este sustenabilă. Cultivarea materiei prime utilizate în producția de biocombustibili în comparație cu disponibilitatea totală a mărfurilor agricole este limitată, iar impactul asupra mediului este scăzut. După cum a afirmat Comisia în contextul invaziei Ucrainei de către Rusia și a efectelor acesteia asupra piețelor globale, nu există nicio problemă de aprovizionare cu alimente în Europa, ci mai degrabă de accesibilitatea alimentelor. Odată cu creșterea producției, folosirea terenurilor nedorite și furnizarea internă continuă de hrană pentru animale, agricultura UE poate face față provocărilor legate de producție și securitatea alimentară globală.

Citește și: REPowerEU: Planul de rezistență pentru a crește producția de biometan

     Există multe motive pentru care UE ar trebui să își optimizeze strategia în ceea ce privește biocarburanții. Iată trei dintre ele:

Biocarburanții sunt importanți din punct de vedere strategic pentru independența energetică a UE

     S-a dovedit că etanolul și biodieselul din surse regenerabile durabile reduc în mod semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră de la mașinile, camioanele și autobuzele pe benzină, diesel și hibride care continuă să predomine pe drumurile europene. Biocombustibilii durabili oferă rezultate acum, fără a necesita noi investiții în infrastructură. Acestea au deja cel mai mare impact în înlocuirea combustibililor fosili importați pentru transportul rutier – și ar trebui să fie incluse în strategia UE pentru reducerea dependenței de petrolul rusesc. Conform monitorizării Agenției Europene de Mediu a combustibililor puși pe drumuri în 2019, consumul de etanol din surse regenerabile a ajutat la înlocuirea a aproximativ 3,6 ml de benzină fosilă, în timp ce biomotorina și uleiul vegetal hidrotratat (HVO) au ajutat la înlocuirea a aproximativ 17,3 ml de motorină fosilă.

Biocombustibilii contribuie la securitatea alimentară a Europei

     Producția de biocombustibili din UE creează alimente, furaje și combustibili, consolidând în mod semnificativ autonomia strategică a Europei prin compensarea nevoii de a importa hrană pentru animale și înlocuirea utilizării țițeiului în transporturi. Pentru fiecare litru de etanol regenerabil obținut din cereale, se produce 1 kilogram de cereale uscate de distilare cu solubile (DDGS) foarte digerabile. În mod similar, fiecare litru de biodiesel are ca rezultat 1,5 kilograme de făină de rapiță foarte digerabilă.

Citește și: CE a epuizat toate opțiunile pentru a face față creșterii prețurilor la alimente și la inputuri

Producția europeană de biocombustibili este sustenabilă

     Întrebările despre durabilitatea biocombustibililor pe bază de culturi și impactul acestora asupra agriculturii și mediului au primit răspunsuri în mod repetat; știm care biocombustibili sunt buni și care sunt răi. Pentru a fi utilizați în transport, biocombustibilii UE trebuie să îndeplinească criterii stricte de durabilitate. Pur și simplu nu există niciun motiv pentru a le limita capacitatea de a contribui la impulsul pentru neutralitatea carbonului și independența energetică.

     În rapoartele sale privind progresul în domeniul energiei din surse regenerabile, Comisia Europeană evaluează în mod regulat sustenabilitatea producției și utilizării biocombustibililor în UE, inclusiv pe baza unor criterii precum tipul de materie primă, utilizarea terenurilor, impactul asupra prețurilor alimentelor și reducerea gazelor cu efect de seră.

     Evaluarea sa cea mai recentă constată că nu există nicio corelație între prețurile alimentelor și cererea de biocombustibili în UE în ultimii ani. Comisia a mai spus că majoritatea statelor membre raportează o cultivare limitată a materiei prime utilizate în producția de biocombustibili în comparație cu totalul activităților agricole și, prin urmare, consideră că impactul asociat asupra mediului este scăzut.

     Întrucât UE își propune să-și sporească independența energetică și își intensifică ambițiile de a lupta împotriva schimbărilor climatice, nu ar trebui să treacă cu vederea întregul potențial al biocombustibililor produși pe plan intern. Este important că UE ar trebui, de asemenea, să reziste eforturilor de a compromite cadrul de politică existent și obiectivele de reglementare a biocarburanților la nivelul UE, ceea ce ar putea submina ambițiile Green Deal, ar putea pune în pericol piața internă și ar împiedica eforturile de a asigura independența energetică a Europei.

 

Știri relevante