Importanța analizelor de sol pentru culturi sănătoase și profitabilitate

Importanța analizelor de sol pentru culturi sănătoase și profitabilitate
18/07/2022
Sursa: SmartAgri

Analiza solului este un ansamblu de procese chimice variate care determină cantitatea de nutrienți disponibili în sol pentru plante, dar și proprietățile chimice, fizice și biologice ale solului esențiale pentru nutriția plantelor.

Analiza chimică a solului determină conținutul de:

Conținutul de azot, fosfor, potasiu, magneziu și calciu

Nivelul pH-ului,

Conținutul de humus și micronutrienți

Alte caracteristici fizice (capacitate, permeabilitate) , densitate, valoare pH).

De ce este importantă analiza solului:

Pentru a determina nivelul de disponibilitate a nutrienților sau necesitatea introducerii acestora.

Pentru a genera creșterea randamentelor și a rentabilității fertilizării (solurile sărace nu asigură întotdeauna o creștere a randamentului datorită fertilizării din cauza posibililor factori limitatori).

Pentru a oferi baza pentru stabilirea schemei de fertilizarea necesară fiecărei culturi.

Pentru a îmbunătăți planificarea economică și luarea deciziilor pentru un fermier.

 

     În funcție de conținutul de nutrienți din sol obținut prin analiza solului și de cerințele unei anumite culturi, este mai ușor să se determine cantitatea de îngrășăminte necesară pentru a obține recolte ridicate și de calitate.

Totodată, pH-ul solului este un indicator foarte important care ne spune ce culturi putem înființa pe un anumit sol. Solurile au un pH ce variază între extrem de acid < 3 , neutru – 6.8 – 7 și puternic alcalin >9. Acidifierea solului este o problemă foarte des întâlnită la solurile în care se aplică în mod repetat și în cantități crescute îngrășăminte precum azotatul de amoniu și sulfatul de amoniu.

     Stabilirea valorilor pH-ului și corecțiile care se impun în funcție de tipul de cultură înseamnă pentru fermier reducerea unor riscuri asupra producției.

Nivelurile optime de pH pentru cele mai comune culturi sunt prezentate în tabelul de mai jos.  

 Tipul de cultură                        

  pH-ul optim

Grâu

6-8

Porumb

6-7

Soia

6-6.5

 Floarea-soarelui

6.5 – 7.5

 Cartof

5-6

  Sfeclă de zahăr

6.5

 

Când este cel mai bun moment pentru analiza solului?

     Alte aspecte importante de luat în considerare sunt cel mai bun moment al anului pentru a face analize, precum și timpul care ar trebui alocat pentru a face acest lucru. De exemplu, prelevarea de probe de sol pentru culturile anuale ar trebui luată după recoltare. Procedând astfel, fermierului îi rămâne suficient timp pentru a planifica managementul fertilizării. Pe de altă parte, cel mai bun moment pentru o analiză de sol a culturilor perene este în faza de repaus.

     Calitatea și solul echilibrat sunt factori cruciali pentru obținerea unor producții mai mari. Prin urmare, fermierii ar trebui să colecteze mostre de sol în mod frecvent pentru a detecta orice modificări care ar putea afecta randamentul culturilor. Se recomandă efectuarea unei analize a solului la fiecare 3-4 ani.

Prelevarea de probe de sol: Cum să prelevați corect o probă pentru analiză?

     Terenul se împarte în subdiviziuni în funcție de mărime și cultura avută anterior. De preferință subdiviziunea să nu fie mai mare de 5 hectare, iar pe fiecare subdiviziune se iau 9-12 probe de sol care se amestecă într-o probă compusă, din care se trimit la laborator 1,5-2 kilograme.

     Aceste probe se vor recolta aleatoriu (în diagonala sau in zig-zag), dar având grijă să acoperim întreaga arie de testare. Adâncimea de la care se iau probele este de 15-35 centimetri. Pe baza acestor analize și în functie de cultura ce urmează să fie realizată pe acel teren, se elaborează tehnologia de cultură și planul de fertilizare. În acest mod se evită aplicarea fertilzanților în exces și se optimizează costurile.

Știri relevante