Directiva privind emisiile industriale va afecta peste 50% din fermele zootehnice din Europa

Directiva privind emisiile industriale va afecta peste 50% din fermele zootehnice din Europa
18/04/2022
Sursa: SmartAgri

Comisia Europeană (CE) a dezvăluit pe 5 aprilie propunerea de actualizare a Directivei UE privind emisiile industriale, reînnoirea menită să consolideze tranziția blocului comunitar către zero emisii nete și să îndeplinească angajamentele Green Deal.

     Directiva acoperă activități industriale, cum ar fi producția de energie electrică și de ciment, gestionarea deșeurilor și incinerarea și creșterea intensivă a animalelor. Din totalul gazelor cu efect de seră emise in cadrul Uniunii în 2019, industria a contribuit cu peste 21%, agricultura a reprezentat mai mult de 10%, în timp ce gestionarea deșeurilor a fost responsabilă pentru mai mult de 3% din total, potrivit datelor Agenției Europene de Mediu.

     Actualizarea Directivei va face ca reglementările să acopere mai multe sectoare, cu o atenție deosebită asupra creșterii intensive a animalelor. În conformitate cu regulile propuse, introducerea celor mai mari ferme de bovine, porci și păsări va fi făcută treptat. Aproximativ 13% din fermele comerciale din Europa sunt responsabile pentru 60% din emisiile de amoniac generate de animale și pentru 43% din emisiile de metan.

     „Aceste noi norme vor permite instalațiilor industriale la scară largă și creșterii intensive a animalelor să își joace rolul în atingerea obiectivului Pactului verde european și a ambiției de reducere a poluării la zero. Doar din măsurile privind fermele de creștere a animalelor, beneficiile pentru sănătatea umană s-ar ridica la cel puțin 5,5 miliarde EUR pe an. Schimbările vor crea mai multe locuri de muncă, așa cum sectorul ecoinovării din UE a demonstrat cu succes în trecut. Măsurile care abordează în mod proactiv crizele legate de poluare, climă și biodiversitate pot face economia noastră mai eficientă și mai rezilientă,” a declarat Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius.

     Anterior, fermelor intensive de bovine li s-a acordat un „permis gratuit”, iar Directiva era aplicată numai fermelor cu peste 40.000 de pui, 2.000 de porci sau 750 de scroafe. Regulile actualizate se vor aplica fermelor cu 150 de „unități de animale”. Acest lucru este echivalent cu 150 de vaci adulte, 375 de viței, 10.000 de găini ouătoare, 500 de porci sau 300 de scroafe. Variantă revizuită a Directivei privind emisiile industriale a fost întâmpinat cu critici dure din partea sectorului agricol. Ministrul francez al agriculturii, Julien Denormandie a catalogat propunerea drept „o aiureală” care „nu ține cont de realitatea fermelor noastre”.El a adăugat că delegația franceză, care deține în prezent președinția UE până la sfârșitul lunii iunie, se va lupta „la nivelul Consiliului UE pentru a readuce rațiunea în text”.

     În același registru, COPA-COGECA, asociația europeni, multe ferme familiale vor intra în domeniul de aplicare al directivei și vor fi clasificate ca instalații agroindustriale din cauza noilor unități de referință. „Scăderea pragului atât de dramatic va afecta grav modelul european de agricultură de familie, cu costuri suplimentare și blocaje”, a declarat Christian Lambert, președintele COPA. Organizația a subliniat că pragul propus de 150 de unități de animale înseamnă că peste 90% din producția de pui din Germania și Finlanda va fi considerată „instalații agroindustriale” cu aceeași pondere ca producătorii francezi de porci, carne de vită și lactate.

     Potrivit Alianței pentru Agricultură și Cooperare, care reunește 3.500 de fermieri români, includerea sectorului de creștere a bovinelor în domeniul de aplicare a Directivei, stabilind praguri foarte scăzute pentru acest sector, în pofida unui deficit de experiență în abordarea acestor aspecte, va avea ca rezultat costuri administrative și economice ridicate (asociate unor modificări ale instalațiilor, autorizațiilor pentru zootehnie și a serviciilor de consultanță, printre altele).

     Alianța avertizează, de asemenea, faptul că fermele de creștere a păsărilor sau a porcilor care depășesc pragurile existente se confruntă cu o birocrație ridicată, care crește costurile de producție,  mai ales pe cele cu forța de muncă. Acestea vor avea nevoie de consultanți externi pentru a întocmi rapoarte anuale privind DEI. Chiar și înainte de revizuire, operațiunile din avicultură si sectorul suinelor reprezentau cea mai mare parte a instalațiilor autorizate în temeiul DEI, reprezentând peste douăzeci de mii (20.045) din cincizeci și una de mii de unități (51.615) de operatori aflați în domeniul de aplicare al DEI.

     Conform estimărilor, deși actuala Directivă privind emisiile industriale a acoperit până la 5% din exploatațiile de porci și păsări de curte din Uniunea Europeană, acest aspect s-a reflectat într-o proporție semnificativă în producția totală. Odată cu modificarea preconizată a pragurilor referitoare la instalațiile din sectorul avicol si al suinelor, acest procent ar putea afecta peste 50% din exploatațiile acestor sectoare. Așadar, noile praguri nu abordează eficient problema poluării, deoarece vor duce doar la o scădere minoră a emisiilor de amoniac, creând, în același timp, o creștere imposibil de susținut a sarcinilor economice și administrative a operatorilor.

     În plus, potrivit reprezentanților fermierilor români, costurile legate de cea mai bună tehnologie disponibilă implică investiții de peste douăzeci și cinci de ani pentru clădirile destinate creșterii animalelor, ceea ce contrazice evaluarea preliminară a impactului, care a anticipat doar efecte reduse și pe termen scurt. De asemenea, această evaluare inițială nu reușește să reflecte impactul social asupra fermelor care pot fi vizate și supuse unui control public negativ. Comisia estimează costurile administrative pentru punerea în aplicare a noilor norme, inclusiv costurile pentru operatori, la 223 de milioane EUR. Chiar și cu o adoptare definitivă anul viitor, ceea ce rămâne de văzut. Implementarea pe teren va începe în 2027, adică peste cinci ani. Operatorii vor avea apoi câțiva ani să se conformeze.

Știri relevante