Cum se calculează punctajul la fermele de oi/capre care vor să ia ajutorul de 300.000 euro/fermă!

Cum se calculează punctajul la fermele de oi/capre care vor să ia ajutorul de 300.000 euro/fermă!
03/08/2023

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat Ghidul solicitantului Intervenția DR 20 Investiții în sectorul zootehnic, varianta consultativă. Valoarea maximă a sprijinului public este de 2.000.000 euro/proiect, iar în cazul proiectelor care își propun exclusiv simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole, valoarea maximă a sprijinului public este de 300.000 euro/proiect. Cum se calculează punctajul pentru fermele de ovine/caprine care vor să ia acest ajutor?

Sectorul ovine-caprine 1. Principiul promovării formelor asociative (cooperativă, grup sau organizație de producători):1.1 Solicitantul este un Grup/Organizație de producători/Cooperativă/Societate Cooperativă care reunește exploatații agricole mici și mediiCriteriul de selecție 1.1 se punctează exclusiv în cazul solicitantilor forme asociative precizate în cadrul criteriului de selecție. Forma asociativă trebuie să fie constituită conform prevederilor legale în vigoare și să reunească obliga...

Citește articolul complet în sursa agroinfo.ro | agricultură

Știri relevante