Comunicat ADS ASTĂZI! Ce se întâmplă cu terenurile administrate de Agenția Domeniilor Statului!

Comunicat ADS ASTĂZI! Ce se întâmplă cu terenurile administrate de Agenția Domeniilor Statului!
05/10/2023

Până la sfârșitul acestui an se preconizează modificarea legislației interne, pentru a permite încadrarea ca „zone de accelerare pentru resurse regenerabile de energie (RES)” a acelor terenuri aflate în proprietatea statului român şi administrate de Agenția Domeniilor Statului (ADS), care sunt clasificate ca fiind neproductive/degradate, astfel încât acestea să poată fi utilizate pentru producţia de energie „verde”.

Acest demers face parte din calendarul orientativ stabilit de Grupul de Lucru REPowerEU, organism interministerial, privind măsurile de reformă ce trebuie întreprinse pentru îndeplinirea țintelor asumate referitoare la producerea de energie din surse regenerabile. Astfel, primul pas este reprezentat de crearea cadrului legal pentru utilizarea terenurilor neproductive/degradate proprietatea statului în scopul producţiei de energie fără emisii de gaze cu efect de seră. Sunt vizate modificări și...

Citește articolul complet în sursa agroinfo.ro | agricultură

Știri relevante