APIA VĂ ATRAGE ATENȚIA! TERMENUL ȘI ACTELE CARE VĂ DAU DREPTUL SĂ LUAȚI SUBVENȚIILE DIN ZOOTEHNIE!

APIA VĂ ATRAGE ATENȚIA! TERMENUL ȘI ACTELE CARE VĂ DAU DREPTUL SĂ LUAȚI SUBVENȚIILE DIN ZOOTEHNIE!
16/03/2021

PLATA SUBVENȚIILOR APIA 2021! Termenul APIA care le salvează anul acesta fermierilor români, crescătorilor de animale, subvențiile! Actele de care aveți nevoie! Cum trebuie să procedați ca să nu vă pierdeți subvențiile APIA dacă vă aflați într-una din situațiile expuse mai jos?

Forţa majoră şi circumstanţele excepţionale Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat,  independent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului, care impiedică  executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă. În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din OUG nr.11/2021, precum și cu  prevederile art. 2 alin.2 din regulamentul (UE)nr.1306/2013 cu modificările și completările ulterioare, sunt recunoscute c...

Citește articolul complet în sursa agroinfo.ro | agricultură