Ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor se prelungeste pana la 31 decembrie 2021

Ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor se prelungeste pana la 31 decembrie 2021
11/06/2021

In sedinta Guvernului din data de 09 iunie 2021 a fost aprobata o Hotarare prin care se stabileste data pana la care se aplica prevederile HG nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor si se completeaza art.19 din HG nr. 1179/2014. Ajutorul de stat are ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente intocmirii si mentinerii registrului genealogic, precum si costurile aferente testelor pentru determinarea calitatii genetice sau a...

Prin prezentul act normativ se prelungeste schema de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor pana la data de 31 decembrie 2021.Ajutorul de stat pentru anul 2021 are o valoare totala maxima in suma de 40.000 mii lei, care se incadreaza in plafonul aprobat pentru perioada 2015 – 2022 de 759.250 mii lei. Fondurile se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2021.Ajutoarele sunt furnizate sub forma de s...

Citește articolul complet în sursa gazetadeagricultura.info

Știri relevante