Ajutor minimis APROBAT!

Ajutor minimis APROBAT!
30/11/2023

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin-Ionuț Barbu, a aprobat pe 29 noiembrie 2023, ordinul ce modifică și completează anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 107/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”.

Modificările vizează: prelungirea duratei de valabilitate a schemei cu 6 luni, de la 31.12.2023 până la data de 30 iunie 2024;majorarea bugetului schemei de minimis de la 345.519.724 euro (echivalent in lei) la 357.112.591 euro (echivalent în lei), bugetul total fiind constituit din alocarea aferentă fondurilor naționale și fonduri FEADR, inclusiv EURI, pentru întreaga perioadă de programarearmonizarea prevederilor schemei de minimis cu cele ale regulamentelor europene în vigoare. Schema de...

Citește articolul complet în sursa agroinfo.ro | agricultură

Știri relevante