Ajutor 300.000 euro/fermă! Cum se calculează punctajul pentru fermele de vaci!

Ajutor 300.000 euro/fermă! Cum se calculează punctajul pentru fermele de vaci!
02/08/2023

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat, în consultare, Ghidul solicitantului Intervenția DR 20 Investiții în sectorul zootehnic. În cazul proiectelor care își propun exclusiv simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole, valoarea maximă a sprijinului public este de 300.000 euro/proiect. Cum se calculează punctajul pentru fermele de vaci care vor să obțină anul acesta ajutorul?

Sectorul Bovine Potrivit Ghidului solicitantului, varianta consultativă, scorul se calculează în baza următoarelor principii de selecţie: 1. Principiul promovării formelor asociative (cooperativă, grup sau organizație de producători): 1.1 Solicitantul este un Grup/Organizație de producători/ Cooperativă/Societate Cooperativă care reunește exploatații agricole mici și mediiCriteriul de selecție 1.1 se punctează exclusiv în cazul solicitantilor forme asociative precizate în cadrul criteriului d...

Citește articolul complet în sursa agroinfo.ro | agricultură

Știri relevante